Lepení sádrokartonu & OSB na zeď

Sádrokarton a OSB desky jsou často používány k vyrovnávání stěn nebo k vytvoření silnějšího podkladu pro další dokončovací vrstvy. Tytan 60 Sekund je perfektní výrobek pro rychlé a snadné lepení stavebních desek bez nutnosti používat mechanické ukotvení uvnitř budov.

Nejprve se ujistěte, že lepené povrchy jsou vyrovnané. Následujte instrukce pro přípravu povrchu k zajištění pevné a odolné vazby.

Naneste 2-3 centimetrovou housenku lepidla okolo obvodu desky.

Zachovejte vzdálenost 4 cm od okraje, abyste se vyhnuli tomu, že lepidlo bude po přilepení vytlačeno ven. Potom naneste housenku lepidla „cik-cak“ začínající z jednoho rohu.

Počkejte 60 vteřin od momentu nanesení lepidla.

Desku zvedněte a přitiskněte na stěnu.

K umístění desky použijte vodováhu. Ujistěte se, že otvor mezi deskou a stěnou není větší než 1 cm, jinak může dojít u lepidla k určité expanzi. Zatímco lepidlo vytvrzuje u první desky, aplikujte ho stejným způsobem na další a připevněte ji ke stěně.

vydatnost 1 dózy
Materiál Šířka
materiálu,
mm
Doporučená
tloušťka
housenky,
mm
Tytan Professional 60 Sekund
PISTOLE 750 ml
Tytan Professional 60 Sekund
TRUBIČKA 750 ml
Sádrokarton/OSB 1200 х 2500 20 10 m2 7,5 m2

Drobné zednické práce

Tytan 60 Sekund je perfektní lepidlo pro zednické práce, ať už se jedná o dekorativní stěnu nebo o větší projekt jako stavba několika příček. Tytan 60 Sekund lze použít pouze ke stavbě stěn z kalibrovaných materiálů. Běžné
kalibrované materiály jsou například pórobeton a duté keramické cihly

Před položením první vrstvy s Tytan 60 Sekund se ujistěte, že lepené povrchy jsou vyrovnané. Následujte instrukce pro přípravu povrchu k zajištění pevné a odolné vazby. Na první vrstvu stěny je třeba použít tradiční maltu pro zajištění perfektně rovného výsledku.

Housenka lepidla musí být aplikována na vrchní část zdi ne na volné cihly. Aplikujte lepidlo v housenkách pro vytvoření jak horizontálního tak vertikálního spoje.

TIP! Plánujte dopředu. Nejprve změřte všechny rohy navržené stěny a naplánujte, jak budou bloky nebo cihly položeny. Položte zednickou šňůru z rohu do rohu k označení pozice každé cihly. Použijte vodováhu, abyste se ujistili, že každá cihla přispívá k rovné stěně.

Pro stěny užší než 15 cm aplikujte jednu housenku lepidla do středu stěny. Pro stěny širší než 15 cm aplikujte 2 housenky, ujistěte se, že jsou 4 – 5 cm od okraje stěny

Prosím nezapomínejte, že lepidlo 60 Sekund je vhodné pro menší zdící práce a stavbu vnitřních příček, v případě, že potřebujete řešení pro stavbu obvodového zdiva a nosného zdiva u rodinných domů použijte cerfifikovaný produkt Tytan Professional Tenkovrstvé lepidlo HELUZ

Vždy naneste dostatek lepidla k přilepení ne více než 2-3 cihel. V opačném případě lepidlo vytvrdne předtím, než je spoj vytvořen. Pozice cihly může být opravena do 1 minuty po aplikaci. TIP! Tytan 60 Sekund vytvrzuje rychle, proto se ujistěte, že ihned umístíte cihlu nebo blok do finální pozice. Po dokončení první vrstvy cihel můžete ihned
začít pokládat následující vrstvu.

TIP! Stěna dosáhne úplné pevnosti během 24 hodin a potom mohou být naneseny dokončovací vrstvy (např. omítka). Další zpevnění stěny může být dosaženo nanesením Tytan 60 Sekund v místě, kde se stýkají příčka a nosná stěna.

  vydatnost 1 dózy
Materiál Rozměry
materiálu
(délka a šířka),
mm
Doporučená
tloušťka
housenky,
mm
Tytan Professional 60 Sekund
PISTOLE 750 ml
Tytan Professional 60 Sekund
TRUBIČKA 750 ml
Příčky z pórobetonu 600 х 250 20 – 30 7 m2 5,2 m2
Příčky z keramických
bloků
600 х 250 50 – 60 3.5 m2 2.6 m2

Lehké & sádrové dekorativní prvky

Tytan 60 Sekund je skvělá volba pro lepení lehkých i těžších dekorativních prvků na vodorovné, svislé, a dokonce i stropní povrchy.

Nejprve se ujistěte, že lepené povrchy jsou vyrovnané. Následujte instrukce pro přípravu povrchu k zajištění pevné a odolné vazby. Když jsou oba povrchy připraveny, umístěte dekorativní prvky na vybrané místo a udělejte značku. Pro čistou práci použijte tužku.

Naneste Tytan 60 Sekund v tenké (~1 cm) housence. Na malé prvky naneste jednu housenku a na větší prvky několik paralelních housenek. Vždycky tvořte otevřené tvary, které umožnují průchod vzduchu a správné vytvrzení lepidla.

Počkejte 60 vteřin a spojte prvky.

V případě těžkých materiálů počkejte 90-120 vteřin pro vznik silnější okamžité vazby.

Lišty

Naneste housenku lepidla po délce lišty. Ujistěte se, že lepidlo je naneseno tak daleko, jak je jen možné od kraje lišty, aby se zabránilo vytlačení lepidla ven na stěnu nebo podlahu.

Počkejte 60 vteřin.

Připevněte lištu na stěnu.

TIP! Plánujte dopředu. Pečlivě změřte všechny stěny. Ořežte a přizpůsobte všechny lišty potřebné pro dokončovací práce v místnosti. Velkou pozornost věnujte spojům. V případě extrémně nerovných zdí počkejte 90-120 vteřin pro vytvoření silné prvotní vazby.

vydatnost z 1 dózy
Materiál Rozměry
materiálu
(délka a šířka),
mm
Doporučená
šířka housenky,
mm
Tytan Professional 60 Sekund
PISTOLE 750 ml
Tytan Professional 60 Sekund
TRUBIČKA 750 ml
Lišty 40 – 70 10 80 meters 60 meters
Lišty 70 – 100 20 40 meters 30 meters

Parapety

Použijte Tytan 60 Sekund k montáži všech typů okenních parapetů. Nejprve se ujistěte, že lepené prvky jsou zarovnané.
Následujte instrukce pro přípravu povrchu k zajištění pevné a odolné vazby. Lepidlo může být naneseno buď
na podklad parapetu nebo na samotný parapet.

Použijte 2-3 centimetrovou housenku na úzké parapety a dvě housenky na širší parapety. Aby se zabránilo vytlačení lepidla ven, ujistěte se, že každá housenka je více než 4 cm vzdálená od okraje parapetu.

Po nanesení lepidla počkejte 60-120 vteřin, aby se urychlil proces vytvrzování.

Položte parapet na podklad parapetu. Doporučuje se parapet zatížit, aby se zabránilo přebytečnému lepidlu v nabývání.

Parapet lze běžně používat po 24 hodinách, tedy po úplném vytvrzení lepidla.

Upevnění kovových profilů

Tytan 60 Sekund může být použit k instalaci kovových profilů do rohů zdí. Tato technika je zvlášť užitečná při výstavbě
dělicích stěn ze sádrokartonu. Nejprve se ujistěte, že lepené povrchy jsou vyrovnané.

Následujte instrukce pro přípravu povrchu k zajištění pevné a odolné vazby. Změřte délku rohu a přizpůsobte profil tak, aby vyhovoval Vašim potřebám.

Naneste Tytan 60 Sekund podél vnitřního rohu kovového profilu. Ujistěte se, že je lepidla dostatek, aby pokrylo obě strany profilu při montáži na zeď.

Počkejte ~60 vteřin, aby lepidlo dosáhlo lepicích vlastností a potom pečlivě umístěte profil na roh stěny.

Přebytečné lepidlo lze odříznout do 30 minut po aplikaci.