Příprava k použití

Nejprve se ujistěte, že povrch je pevný a stabilní.

Zkontrolujte, jestli na lepených prvcích nejsou praskliny a nerovnosti.

Ujistěte se, že na lepených prvcích není prach ani volné částice. Prach a volné částice mohou být odstraněny mechanicky (např. kartáčem) nebo stlačeným vzduchem. Všechny zbytky dříve použitých lepidel by měly být také odstraněny před aplikací lepidla Tytan 60 Sekund.

Některé stavební materiály jsou během výroby pokryty olejovou hydrofobní vrstvou. Mastnotu povrchu zkontrolujte přejetím prstu po lepené ploše. V případě pochybností zkonzultujte technickou dokumentaci dodávanou s materiály.

Všechny mastné látky včetně nátěrů dramaticky snižují lepicí sílu a musí být odstraněny před nanášením lepidla. Většinu nátěrů lze odstranit manuálně smirkovým papírem.

Použití pistolové verze lepidla 60 Sekund

Odstraňte ochranný uzávěr.

Nasaďte si ochranné rukavice. Naleznete je připevněné ke spodní části ochranného uzávěru.

Pro přístup k ventilu odstraňte uzávěr adaptéru.

Dózu protřepejte v poloze dnem vzhůru po dobu 30 vteřin. Ujistěte se, že jste dózu protřepali důkladně.

Našroubujte dózu s pěnou na pistoli. Ujistěte se, že dóza je bezpečně utažena na pistoli. Černý plastový adaptér na vrchní části Tytan 60 Sekund odpovídá většině pistolí dostupných na trhu.

Otočte dnem vzhůru do pracovní pozice.

Použijte regulátor umístěný na zadní části pistole k přizpůsobení toku lepidla. To stejné můžete udělat manuálně použitím spouště pistole.

Naneste lepidlo dle instrukcí.

Před aplikací lepidla se ujistěte, že aplikátor pistole je čistý. Nevytvrzené lepidlo lze vymýt pomocí čističe Tytan Professional nebo papírové utěrky.

Čištění špičky aplikátoru

Čištění povrchu

U některých aplikací je výhodnější aplikovat menší housenku a nastavit menší průtok.

Regulovat velikost housenky můžete buď kontrolou tlaku vyvinutého na spoušť pistole, nebo použít regulátor vzadu na pistoli. K omezení toku lepidla otočte regulátorem po směru hodinových ručiček. Abyste dosáhli rychlejšího toku a širší housenky, otočte regulátorem proti směru hodinových ručiček.

Použití trubičkové verze lepidla 60 Sekund

Odstraňte ochranný uzávěr.

Nasaďte si ochranné rukavice. Naleznete je přilepené ke dnu ochranného uzávěru.

Dózu protřepejte v poloze dnem vzhůru po dobu 30 vteřin. Ujistěte se, že jste dózu protřepali důkladně.

Našroubujte manuální aplikátor na ventil. Ujistěte se, že je aplikátor pevně zajištěn na ventilu.

Otočte dózu do pracovní pozice dnem vzhůru.

Aplikujte lepidlo dle poskytnutých instrukcí.

Návod k použití

Tytan 60 Sekund je polyuretanové lepidlo, které vytvrzuje reakcí s vzdušnou vlhkostí. Lepidlo bylo testováno na dosažení vazby po 60 vteřinách při 23 °C a relativní vzdušné vlhkosti 50 %. Pokud si nejste jisti podmínkami na Vašem pracovišti, proveďte tento jednoduchý test, který ukáže, kdy lepidlo vytvoří vazbu a jaký je otevřený čas.

Aplikujte 2-3 cm širokou housenku lepidla.

Použijte předmět, který lze následně vyhodit (kousek plastu nebo papíru), dotkněte se a přetřete jím povrchovou vrstvu lepidla po 45, 60 a 75 sekundách a tak dále. Ve chvíli, kdy se lepidlo nalepí na předmět a vytvoří „vlas“ dlouhý 5-10 cm, lepidlo dosáhlo nejvyšší schopnosti vytvořit vazbu.

Ujistěte se, že s lepidlem nepracujete po vzniku silné povrchové vrstvy. Pokud jste promeškali otevřený čas, odstraňte lepidlo a naneste novou vrstvu.

Bezpečnost

Udržujte mimo dosah dětí

Tytan 60 Sekund je profesionální stavební lepidlo, které by mělo být používáno pouze dle instrukcí. Ujistěte se, že je skladováno mimo dosah dětí. Ventil by měl být zajištěn proti náhodnému spuštění.

Ochranný oděv

Ujistěte se, že používáte vhodný ochranný oděv při práci s Tytan 60 Sekund. Vždy chraňte pokožku rukou ochrannými
rukavicemi nebo rukavicemi na jedno použití. Vždy používejte ochranné brýle kvůli náhodnému zasažení očí. V případě zasažení očí lepidlo vymyjte velkým množstvím vody. Pokud máte kontaktní čočky, vyjměte je a pokračujte ve vymývání.

Pracujte v odvětrávaných prostorech

Tytan 60 Sekund obsahuje hořlavý plyn pro hnaní lepidla z dózy. Když je lepidlo nanášeno, plyn je vypouštěn do bezprostředního okolí. Abyste uchovali bezpečné a zdravé prostředí, ujistěte se, že produkt je používán na dobře větraném místě.